RUMORED BUZZ ON ขวัญวันเทศกาล

Rumored Buzz on ขวัญวันเทศกาล

Rumored Buzz on ขวัญวันเทศกาล

Blog Article

ขอให้ฉันได้แสดงความปรารถนาดีกับคุณเนื่องในวันสงกรานต์ที่เวียนมาถึงนี้ ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป ขอให้ฉันได้แสดงความปรารถนาดีกับคุณเนื่องในวันสงกรานต์ที่เวียนมาถึงนี้ ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

เป็นการรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด ซึ่งในบางที่ก็จะมีการจัดให้สรงน้ำพระสงฆ์เพิ่มเติมด้วย

ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการแบ่งปันในบ้านหลังนี้กันนะจ๊ะ

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ ไว้โพสต์สเตตัสโพสต์ให้เข้ากับเทสกาลสงกรานต์ ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เรียกไลก์เพียบ!

ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป

เวลาเช้า ราศีอยู่ที่ หน้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า

สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอส่งความปรารถนาดีมาให้ท่านและครอบครัว ได้มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง

 ชมขบวนแห่ตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่อลังการ

การจำหน่ายสินค้าและอาหารสไตล์วัฒนธรรมจีน

สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้น้ำอบน้ำหอม สาดความสุข สดชื่น สมหวัง โชคดี ตลอดปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้น้ำอบน้ำหอม สาดความสุข สดชื่น สมหวัง โชคดี ตลอดปีใหม่ไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขวัญวันเทศกาล มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดแสดงแสง สี เสียง อย่างงดงามตระการตา

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา

สงกรานต์ปีนี้ ขอให้คลายทุกข์โศก ปลอดโรค และพ้นภัย

Report this page